კატეგორიები
ჩვენ ვინახავთ ყველა მაღაზიის ფასებს. თქვენ ადარებთ და ირჩევთ საუკეთესო შეთავაზებას
ტრენდია: iPhone X 64 GB
btc - usd
$ 6,721.660
eth - usd
$ 241.588
xrp - usd
$ 0.557
bch - usd
$ 488.253
ltc - usd
$ 53.860
xmr - usd
$ 111.282
dash - usd
$ 191.928

ვალუტის კურსი

USD - ამერიკული დოლარი

განახლება: 23.09.2018 06:30
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 2.583 2.653
ბაზის ბანკი 2.59 2.644
ქართუ ბანკი 2.5950 2.6450
ფინკა ბანკი 2.6080 2.6240
ჰალიკ ბანკი 2.610 2.630
ტერა ბანკი 2.5730 2.6530
ლიბერთი ბანკი 2.5840 2.6500
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი 2.5750 2.6550
ვითიბი ბანკი 2.59 2.65

EUR - ევრო

განახლება: 23.09.2018 06:30
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 3.02 3.128
ბაზის ბანკი 2.985 3.164
ქართუ ბანკი 3.0450 3.1250
ფინკა ბანკი 3.0510 3.0910
ჰალიკ ბანკი 3.030 3.100
ტერა ბანკი 2.9970 3.1500
ლიბერთი ბანკი 3.0200 3.1300
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი 3.0130 3.1330
ვითიბი ბანკი 3.022 3.143

RUB - რუსული რუბლი

განახლება: 23.09.2018 06:30
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 0.03775
ბაზის ბანკი 0.038
ქართუ ბანკი 0.0375
ფინკა ბანკი
ჰალიკ ბანკი 0.032
ტერა ბანკი 0.0340
ლიბერთი ბანკი 0.0377
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი ---
ვითიბი ბანკი

GPB - ფუნტი სტერლიგნი

განახლება: 23.09.2018 06:30
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 3.364 3.486
ბაზის ბანკი 3.325 3.511
ქართუ ბანკი 3.4250 3.5290
ფინკა ბანკი
ჰალიკ ბანკი 3.400 3.500
ტერა ბანკი 3.3530 3.4970
ლიბერთი ბანკი 3.3590 3.4830
პროკრედიტ ბანკი 3.1540 3.2550
თიბისი ბანკი 3.3540 3.4840
ვითიბი ბანკი 3.315 3.551
ვალუტის კურსის მომწოდებელია:

რაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი?ფულის შენახვისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ვალუტის კურსის პროგნოზირება. გაინტერესებთ რაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი ? თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ვალუტის კურსზე გავლენის მქონე ფაქტორები იმდენად ბევრია, ყველა მათგანის გათვალისწინება არვის არ შეუძლია. თუმცა, გარკვეული პროგნოზის გაკეთება მაინც არის შესაძლებელი.

ისევე როგორც ნებისმიერ საქონელზე მოთხოვნა-შეთავაზების პირობები გავლენას ახდენს ვალუტის კურსზეც. ხოლო რაც შეეხება დონეს, ის გამომდინარეობს იქედან, თუ რამდენად აქტიურად ხდება ამა თუ იმ ვალუტაში კაპიტალდაბანდება. სხვათა შორის, კაპიტალის ქცევის პროგნოზირებაც გარკვეულწილად შესაძლებელია.


ეკონომიკური ფაქტორი

Valutis kursis ფორმირებაში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს სახელმწიფოს ეკონომიკა, რაც უფრო მყარია ეკონომიკა, მით უფრო სტაბილურია ვალუტის კურსიც. ამის ნათელი მაგალითია - ევროზონა. საბერძნეთის არასტაბილური მდგომარეობის გამო, ევროს კურსი მიდრეკილი ხდება ცვლილებებისკენ, თან მერყეობს არა რაიმე კონკრეტული ფაქტორის გამო, არამედ პროგნოზებისა და გავრცელებული ხმების გავლენით. ანუ, დღეისათვის ევრო ხდება საკმაოდ არამყარი ინსტრუმენტი, რის გამოც ხდება ამ ვალუტიდან კაპიტალის გადინება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვალუტის ბაზარზე ევროს შეთავაზება იზრდება, რადგან უმეტესობას სურს მისი გაყიდვა. მოთხოვნა კი ეცემა, ანუ შესყიდვა ხდება მომენტალური ანგარიშგების ან სპეკულაციური მიზნებისთვის. ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე ეცემა ევროს კურსიც. თან რაც უფრო გამოხატული იქნება ვალუტის არასტაბილურობა, მით უფრო სწრაფად დაიწყებს კურსი დაწევას. და პირიქით, ევროზონიდან პოზიტიურმა სიახლეებმა შეიძლება ინვესტორების ნდობა დაუბრუნოს ვალუტას, თუმცა ამისათვის უნდა მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილებები უკეთესობისკენ.სეზონური რყევები

რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ვალუტის კურსი და dolaris kursi

გარკვეულწილად სეზონურ რყევებზეც არის დამოკიდებული, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ემიტენტი-ქვეყნების იმპორტ-ექსპორტის სეზონური ნაკადის მონაცემების გათვალისწინებას.

სხვადასხვა ლოკალური კატაკლიზმები ძალიან მოქმედებს ვალუტის კურსზე, მართალია შუალედურად, მაგრამ ზემოქმედების ფაქტორები საკმაოდ ბევრია. მაგალითად ნავთობმომპოვებელ ქვეყნებში არასტაბილური ვითარება გარდაუვლად იწვევს ნავთობზე ფასის გაძვირებას. აგრესორი სახელმწიფოების ეკონომიკა იზრდება გაზრდილი შიდა მოთხოვნით - ომი ახდენს წარმოების ძლიერ სტიმულირებას, რადგან იზრდება მოთხოვნა მანქანათმშენებლობაზე და მაღალია სამხედრო დაკვეთა.


გათვლების ზემოქმედება შედეგებზე

მეცნიერების კლასიკური პრობლემა — ეს არის გათვლების ზემოქმედბა შედეგებზე, რომელიც ფართედ გამოიყენება კაპიტალის მიერ სარგებელის მიღებისთვის. ამ შემთხვევაში, როცა ვსაუბრობთ ვალუტის კურსზე, იგულისხმება პროგნოზები და რეიტინგები, რომლებიც თანამედროვე ეკონომიკის პირობებში ძალიან მოქმედებენ გათვლის ობიექტზე - ფულზე, აქციებსა და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე.
პოპულარული პროდუქტი