კატეგორიები
ჩვენ ვინახავთ ყველა მაღაზიის ფასებს. თქვენ ადარებთ და ირჩევთ საუკეთესო შეთავაზებას
ტრენდია: iPhone X 64 GB
btc - usd
$ 7,568.730
eth - usd
$ 590.765
xrp - usd
$ 0.602
bch - usd
$ 1,037.150
ltc - usd
$ 119.045
xmr - usd
$ 170.602
dash - usd
$ 345.723

ვალუტის კურსი

USD - ამერიკული დოლარი

განახლება: 24.05.2018 21:15
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 2.45 2.53
ბაზის ბანკი 2.428 2.512
ქართუ ბანკი 2.4350 2.4950
ფინკა ბანკი 2.4730 2.4950
ჰალიკ ბანკი 2.460 2.490
ტერა ბანკი 2.4500 2.5300
ლიბერთი ბანკი 2.4510 2.5190
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი 2.4400 2.5300
ვითიბი ბანკი 2.445 2.52

EUR - ევრო

განახლება: 24.05.2018 21:15
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 2.862 2.984
ბაზის ბანკი 2.798 3.005
ქართუ ბანკი 2.8550 2.9350
ფინკა ბანკი 2.8950 2.9270
ჰალიკ ბანკი 2.870 2.920
ტერა ბანკი 2.8470 2.9960
ლიბერთი ბანკი 2.8550 2.9780
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი 2.8380 2.9880
ვითიბი ბანკი 2.846 2.984

RUB - რუსული რუბლი

განახლება: 24.05.2018 21:15
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 0.03862
ბაზის ბანკი 0.038
ქართუ ბანკი 0.0380
ფინკა ბანკი
ჰალიკ ბანკი 0.037
ტერა ბანკი 0.0340
ლიბერთი ბანკი 0.0382
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი ---
ვითიბი ბანკი

GPB - ფუნტი სტერლიგნი

განახლება: 24.05.2018 21:15
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 3.264 3.404
ბაზის ბანკი 3.198 3.42
ქართუ ბანკი 3.2590 3.3590
ფინკა ბანკი
ჰალიკ ბანკი 3.260 3.330
ტერა ბანკი 3.2600 3.4140
ლიბერთი ბანკი 3.2610 3.3900
პროკრედიტ ბანკი 3.1540 3.2550
თიბისი ბანკი 3.2570 3.4070
ვითიბი ბანკი 3.201 3.45
ვალუტის კურსის მომწოდებელია:

რაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი?ფულის შენახვისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ვალუტის კურსის პროგნოზირება. გაინტერესებთ რაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი ? თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ვალუტის კურსზე გავლენის მქონე ფაქტორები იმდენად ბევრია, ყველა მათგანის გათვალისწინება არვის არ შეუძლია. თუმცა, გარკვეული პროგნოზის გაკეთება მაინც არის შესაძლებელი.

ისევე როგორც ნებისმიერ საქონელზე მოთხოვნა-შეთავაზების პირობები გავლენას ახდენს ვალუტის კურსზეც. ხოლო რაც შეეხება დონეს, ის გამომდინარეობს იქედან, თუ რამდენად აქტიურად ხდება ამა თუ იმ ვალუტაში კაპიტალდაბანდება. სხვათა შორის, კაპიტალის ქცევის პროგნოზირებაც გარკვეულწილად შესაძლებელია.


ეკონომიკური ფაქტორი

Valutis kursis ფორმირებაში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს სახელმწიფოს ეკონომიკა, რაც უფრო მყარია ეკონომიკა, მით უფრო სტაბილურია ვალუტის კურსიც. ამის ნათელი მაგალითია - ევროზონა. საბერძნეთის არასტაბილური მდგომარეობის გამო, ევროს კურსი მიდრეკილი ხდება ცვლილებებისკენ, თან მერყეობს არა რაიმე კონკრეტული ფაქტორის გამო, არამედ პროგნოზებისა და გავრცელებული ხმების გავლენით. ანუ, დღეისათვის ევრო ხდება საკმაოდ არამყარი ინსტრუმენტი, რის გამოც ხდება ამ ვალუტიდან კაპიტალის გადინება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვალუტის ბაზარზე ევროს შეთავაზება იზრდება, რადგან უმეტესობას სურს მისი გაყიდვა. მოთხოვნა კი ეცემა, ანუ შესყიდვა ხდება მომენტალური ანგარიშგების ან სპეკულაციური მიზნებისთვის. ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე ეცემა ევროს კურსიც. თან რაც უფრო გამოხატული იქნება ვალუტის არასტაბილურობა, მით უფრო სწრაფად დაიწყებს კურსი დაწევას. და პირიქით, ევროზონიდან პოზიტიურმა სიახლეებმა შეიძლება ინვესტორების ნდობა დაუბრუნოს ვალუტას, თუმცა ამისათვის უნდა მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილებები უკეთესობისკენ.სეზონური რყევები

რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ვალუტის კურსი და dolaris kursi

გარკვეულწილად სეზონურ რყევებზეც არის დამოკიდებული, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ემიტენტი-ქვეყნების იმპორტ-ექსპორტის სეზონური ნაკადის მონაცემების გათვალისწინებას.

სხვადასხვა ლოკალური კატაკლიზმები ძალიან მოქმედებს ვალუტის კურსზე, მართალია შუალედურად, მაგრამ ზემოქმედების ფაქტორები საკმაოდ ბევრია. მაგალითად ნავთობმომპოვებელ ქვეყნებში არასტაბილური ვითარება გარდაუვლად იწვევს ნავთობზე ფასის გაძვირებას. აგრესორი სახელმწიფოების ეკონომიკა იზრდება გაზრდილი შიდა მოთხოვნით - ომი ახდენს წარმოების ძლიერ სტიმულირებას, რადგან იზრდება მოთხოვნა მანქანათმშენებლობაზე და მაღალია სამხედრო დაკვეთა.


გათვლების ზემოქმედება შედეგებზე

მეცნიერების კლასიკური პრობლემა — ეს არის გათვლების ზემოქმედბა შედეგებზე, რომელიც ფართედ გამოიყენება კაპიტალის მიერ სარგებელის მიღებისთვის. ამ შემთხვევაში, როცა ვსაუბრობთ ვალუტის კურსზე, იგულისხმება პროგნოზები და რეიტინგები, რომლებიც თანამედროვე ეკონომიკის პირობებში ძალიან მოქმედებენ გათვლის ობიექტზე - ფულზე, აქციებსა და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე.
პოპულარული პროდუქტი