კატეგორიები
ჩვენ ვინახავთ ყველა მაღაზიის ფასებს. თქვენ ადარებთ და ირჩევთ საუკეთესო შეთავაზებას
ტრენდია: iPhone X 64 GB
btc - usd
$ 7,439.830
eth - usd
$ 458.195
xrp - usd
$ 0.480
bch - usd
$ 822.244
ltc - usd
$ 86.896
xmr - usd
$ 130.817
dash - usd
$ 271.873

ვალუტის კურსი

USD - ამერიკული დოლარი

განახლება: 21.07.2018 00:30
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 2.413 2.473
ბაზის ბანკი 2.413 2.467
ქართუ ბანკი 2.4200 2.4700
ფინკა ბანკი 2.4320 2.4440
ჰალიკ ბანკი 2.435 2.445
ტერა ბანკი 2.4130 2.4730
ლიბერთი ბანკი 2.4180 2.4720
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი 2.4020 2.4820
ვითიბი ბანკი 2.415 2.47

EUR - ევრო

განახლება: 21.07.2018 00:30
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 2.817 2.915
ბაზის ბანკი 2.775 2.946
ქართუ ბანკი 2.8100 2.8900
ფინკა ბანკი 2.8420 2.8720
ჰალიკ ბანკი 2.830 2.860
ტერა ბანკი 2.8020 2.9250
ლიბერთი ბანკი 2.8160 2.9090
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი 2.7960 2.9260
ვითიბი ბანკი 2.785 2.9

RUB - რუსული რუბლი

განახლება: 21.07.2018 00:30
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 0.03686
ბაზის ბანკი 0.037
ქართუ ბანკი 0.0364
ფინკა ბანკი
ჰალიკ ბანკი 0.037
ტერა ბანკი 0.0330
ლიბერთი ბანკი 0.0368
პროკრედიტ ბანკი
თიბისი ბანკი ---
ვითიბი ბანკი

GPB - ფუნტი სტერლიგნი

განახლება: 21.07.2018 00:30
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 3.147 3.259
ბაზის ბანკი 3.111 3.289
ქართუ ბანკი 3.1380 3.2340
ფინკა ბანკი
ჰალიკ ბანკი 3.150 3.250
ტერა ბანკი 3.1410 3.2650
ლიბერთი ბანკი 3.1530 3.2590
პროკრედიტ ბანკი 3.1540 3.2550
თიბისი ბანკი 3.1400 3.2800
ვითიბი ბანკი 3.101 3.32
ვალუტის კურსის მომწოდებელია:

რაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი?ფულის შენახვისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ვალუტის კურსის პროგნოზირება. გაინტერესებთ რაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი ? თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ვალუტის კურსზე გავლენის მქონე ფაქტორები იმდენად ბევრია, ყველა მათგანის გათვალისწინება არვის არ შეუძლია. თუმცა, გარკვეული პროგნოზის გაკეთება მაინც არის შესაძლებელი.

ისევე როგორც ნებისმიერ საქონელზე მოთხოვნა-შეთავაზების პირობები გავლენას ახდენს ვალუტის კურსზეც. ხოლო რაც შეეხება დონეს, ის გამომდინარეობს იქედან, თუ რამდენად აქტიურად ხდება ამა თუ იმ ვალუტაში კაპიტალდაბანდება. სხვათა შორის, კაპიტალის ქცევის პროგნოზირებაც გარკვეულწილად შესაძლებელია.


ეკონომიკური ფაქტორი

Valutis kursis ფორმირებაში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს სახელმწიფოს ეკონომიკა, რაც უფრო მყარია ეკონომიკა, მით უფრო სტაბილურია ვალუტის კურსიც. ამის ნათელი მაგალითია - ევროზონა. საბერძნეთის არასტაბილური მდგომარეობის გამო, ევროს კურსი მიდრეკილი ხდება ცვლილებებისკენ, თან მერყეობს არა რაიმე კონკრეტული ფაქტორის გამო, არამედ პროგნოზებისა და გავრცელებული ხმების გავლენით. ანუ, დღეისათვის ევრო ხდება საკმაოდ არამყარი ინსტრუმენტი, რის გამოც ხდება ამ ვალუტიდან კაპიტალის გადინება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვალუტის ბაზარზე ევროს შეთავაზება იზრდება, რადგან უმეტესობას სურს მისი გაყიდვა. მოთხოვნა კი ეცემა, ანუ შესყიდვა ხდება მომენტალური ანგარიშგების ან სპეკულაციური მიზნებისთვის. ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე ეცემა ევროს კურსიც. თან რაც უფრო გამოხატული იქნება ვალუტის არასტაბილურობა, მით უფრო სწრაფად დაიწყებს კურსი დაწევას. და პირიქით, ევროზონიდან პოზიტიურმა სიახლეებმა შეიძლება ინვესტორების ნდობა დაუბრუნოს ვალუტას, თუმცა ამისათვის უნდა მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილებები უკეთესობისკენ.სეზონური რყევები

რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ვალუტის კურსი და dolaris kursi

გარკვეულწილად სეზონურ რყევებზეც არის დამოკიდებული, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ემიტენტი-ქვეყნების იმპორტ-ექსპორტის სეზონური ნაკადის მონაცემების გათვალისწინებას.

სხვადასხვა ლოკალური კატაკლიზმები ძალიან მოქმედებს ვალუტის კურსზე, მართალია შუალედურად, მაგრამ ზემოქმედების ფაქტორები საკმაოდ ბევრია. მაგალითად ნავთობმომპოვებელ ქვეყნებში არასტაბილური ვითარება გარდაუვლად იწვევს ნავთობზე ფასის გაძვირებას. აგრესორი სახელმწიფოების ეკონომიკა იზრდება გაზრდილი შიდა მოთხოვნით - ომი ახდენს წარმოების ძლიერ სტიმულირებას, რადგან იზრდება მოთხოვნა მანქანათმშენებლობაზე და მაღალია სამხედრო დაკვეთა.


გათვლების ზემოქმედება შედეგებზე

მეცნიერების კლასიკური პრობლემა — ეს არის გათვლების ზემოქმედბა შედეგებზე, რომელიც ფართედ გამოიყენება კაპიტალის მიერ სარგებელის მიღებისთვის. ამ შემთხვევაში, როცა ვსაუბრობთ ვალუტის კურსზე, იგულისხმება პროგნოზები და რეიტინგები, რომლებიც თანამედროვე ეკონომიკის პირობებში ძალიან მოქმედებენ გათვლის ობიექტზე - ფულზე, აქციებსა და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე.
პოპულარული პროდუქტი