კატეგორიები
ჩვენ ვინახავთ ყველა მაღაზიის ფასებს. თქვენ ადარებთ და ირჩევთ საუკეთესო შეთავაზებას
ტრენდია: iPhone X 64 GB
btc - usd
$ 3,579.410
eth - usd
$ 95.575
xrp - usd
$ 0.342
bch - usd
$ 89.961
ltc - usd
$ 29.400
xmr - usd
$ 44.163
dash - usd
$ 72.449

ვალუტის კურსი

USD - ამერიკული დოლარი

განახლება: 18.12.2018 17:15
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 2.627 2.707
ბაზის ბანკი 2.64 2.685
ქართუ ბანკი 2.6500 2.7100
ფინკა ბანკი 2.6600 2.6700
ჰალიკ ბანკი 2.660 2.680
ტერა ბანკი 2.6270 2.7070
ლიბერთი ბანკი
პროკრედიტ ბანკი 2.6250 2.7050
თიბისი ბანკი 2.6210 2.7110
სილქ როუდ ბანკი 2.6500 2.6800
ვითიბი ბანკი 2.63 2.7

EUR - ევრო

განახლება: 18.12.2018 17:15
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 2.98 3.098
ბაზის ბანკი 2.97 3.101
ქართუ ბანკი 3.0700 3.1500
ფინკა ბანკი 3.0180 3.0420
ჰალიკ ბანკი 3.000 3.050
ტერა ბანკი 2.9600 3.1110
ლიბერთი ბანკი
პროკრედიტ ბანკი 2.9860 3.0870
თიბისი ბანკი 2.9720 3.1020
სილქ როუდ ბანკი 2.9800 3.0500
ვითიბი ბანკი 2.97 3.099

RUB - რუსული რუბლი

განახლება: 18.12.2018 17:15
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 0.03826
ბაზის ბანკი 0.039
ქართუ ბანკი 0.0389
ფინკა ბანკი
ჰალიკ ბანკი 0.035
ტერა ბანკი 0.0340
ლიბერთი ბანკი
პროკრედიტ ბანკი 0.0357
თიბისი ბანკი ---
სილქ როუდ ბანკი 0.0330
ვითიბი ბანკი

GPB - ფუნტი სტერლიგნი

განახლება: 18.12.2018 17:15
ბანკები ყიდვა გაყიდვა
საქართველოს ბანკი 3.317 3.453
ბაზის ბანკი 3.306 3.443
ქართუ ბანკი 3.4900 3.5960
ფინკა ბანკი
ჰალიკ ბანკი 3.310 3.410
ტერა ბანკი 3.3030 3.4610
ლიბერთი ბანკი
პროკრედიტ ბანკი 3.3190 3.4300
თიბისი ბანკი 3.3050 3.4550
სილქ როუდ ბანკი 3.2800 3.4300
ვითიბი ბანკი 3.248 3.497
ვალუტის კურსის მომწოდებელია:

რაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი?ფულის შენახვისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ვალუტის კურსის პროგნოზირება. გაინტერესებთ რაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი ? თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ვალუტის კურსზე გავლენის მქონე ფაქტორები იმდენად ბევრია, ყველა მათგანის გათვალისწინება არვის არ შეუძლია. თუმცა, გარკვეული პროგნოზის გაკეთება მაინც არის შესაძლებელი.

ისევე როგორც ნებისმიერ საქონელზე მოთხოვნა-შეთავაზების პირობები გავლენას ახდენს ვალუტის კურსზეც. ხოლო რაც შეეხება დონეს, ის გამომდინარეობს იქედან, თუ რამდენად აქტიურად ხდება ამა თუ იმ ვალუტაში კაპიტალდაბანდება. სხვათა შორის, კაპიტალის ქცევის პროგნოზირებაც გარკვეულწილად შესაძლებელია.


ეკონომიკური ფაქტორი

Valutis kursis ფორმირებაში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს სახელმწიფოს ეკონომიკა, რაც უფრო მყარია ეკონომიკა, მით უფრო სტაბილურია ვალუტის კურსიც. ამის ნათელი მაგალითია - ევროზონა. საბერძნეთის არასტაბილური მდგომარეობის გამო, ევროს კურსი მიდრეკილი ხდება ცვლილებებისკენ, თან მერყეობს არა რაიმე კონკრეტული ფაქტორის გამო, არამედ პროგნოზებისა და გავრცელებული ხმების გავლენით. ანუ, დღეისათვის ევრო ხდება საკმაოდ არამყარი ინსტრუმენტი, რის გამოც ხდება ამ ვალუტიდან კაპიტალის გადინება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვალუტის ბაზარზე ევროს შეთავაზება იზრდება, რადგან უმეტესობას სურს მისი გაყიდვა. მოთხოვნა კი ეცემა, ანუ შესყიდვა ხდება მომენტალური ანგარიშგების ან სპეკულაციური მიზნებისთვის. ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე ეცემა ევროს კურსიც. თან რაც უფრო გამოხატული იქნება ვალუტის არასტაბილურობა, მით უფრო სწრაფად დაიწყებს კურსი დაწევას. და პირიქით, ევროზონიდან პოზიტიურმა სიახლეებმა შეიძლება ინვესტორების ნდობა დაუბრუნოს ვალუტას, თუმცა ამისათვის უნდა მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილებები უკეთესობისკენ.სეზონური რყევები

რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ვალუტის კურსი და dolaris kursi

გარკვეულწილად სეზონურ რყევებზეც არის დამოკიდებული, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ემიტენტი-ქვეყნების იმპორტ-ექსპორტის სეზონური ნაკადის მონაცემების გათვალისწინებას.

სხვადასხვა ლოკალური კატაკლიზმები ძალიან მოქმედებს ვალუტის კურსზე, მართალია შუალედურად, მაგრამ ზემოქმედების ფაქტორები საკმაოდ ბევრია. მაგალითად ნავთობმომპოვებელ ქვეყნებში არასტაბილური ვითარება გარდაუვლად იწვევს ნავთობზე ფასის გაძვირებას. აგრესორი სახელმწიფოების ეკონომიკა იზრდება გაზრდილი შიდა მოთხოვნით - ომი ახდენს წარმოების ძლიერ სტიმულირებას, რადგან იზრდება მოთხოვნა მანქანათმშენებლობაზე და მაღალია სამხედრო დაკვეთა.


გათვლების ზემოქმედება შედეგებზე

მეცნიერების კლასიკური პრობლემა — ეს არის გათვლების ზემოქმედბა შედეგებზე, რომელიც ფართედ გამოიყენება კაპიტალის მიერ სარგებელის მიღებისთვის. ამ შემთხვევაში, როცა ვსაუბრობთ ვალუტის კურსზე, იგულისხმება პროგნოზები და რეიტინგები, რომლებიც თანამედროვე ეკონომიკის პირობებში ძალიან მოქმედებენ გათვლის ობიექტზე - ფულზე, აქციებსა და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე.
პოპულარული პროდუქტი